Vipe (Vanellus vanellus)

Vipa er en vadefugl og tilhører lo-familien. Den er svart metallglinsende på oversida, ha kvit underside og fjærtopp på hodet. Den lever av insekter, mark og snegler. Vipa er en trekkfugl og overvintrer lenger sør i Europa. Moderne maskiner og driftsmetoder i jordbruket har ført til tilbakegang for arten.

Tilbake