Trane (Grus grus)

Tranen er en trekkfugl og antallet har økt kraftig i seinere år, noe som trolig har sammenheng med at den under trekket blir fôra med 150 tonn korn ved Hornborgarsjöen i Sverige. Den har lange bein og lang hals, er større enn en stork og sangen ligner kraftige trompetstøt. Tranen hekker på myrer, men vår og høst opptrer den i flokker på innmarka.

Tilbake