Tømte, husmannsplass

Tømte 3.6.14r-1

I skogen der den gamle ferdselsvegen forlater innmarka på Staven ligger tuftene etter husmannsplassen Tømte. Vi vet ikke sikkert når plassen ble rydda, men i 1900 bodde husmannen Ole Butulsen Volden og kona Oline Jørnsdatter her. Ole var da 77 og Oline 74 år gamle, og ti år seinere i 1910 hadde dattera deres Henriette Olsdatter og svigersønnen John Holte tatt over som husmannsfolk og bodde der med tre unger. John Holte hadde tidligere vært husmann på Bjørg og i Lundtrøa på Staven. Han var en fargerik person som også hadde vært i Amerika.

Tilbake