Storspove (Numenius arquata)

Storspoven tilhører snipefamilien og er Europas største vadefugl. Den lever av insekter, larver, snegler og meitemark som den fanger med sitt lange krokete nebb. Moderne maskiner og driftsmetoder i jordbruket har ført til tilbakegang for arten.

Tilbake