Storgrana, utsiktsplass

Grana vandra inn i Norge fra øst og det antas at den kom til Namdalseid en gang i jernalderen. Den er derfor et ungt treslag her, men klima og jordsmonn er gunstig for veksten. Etter som gran tåler å vokse i skyggen av andre trær, blir høge og utvikler tett bar som skygger for sola vil den utkonkurrere andre vekster. Grana kan bli flere hundre år gammel og under gunstige forhold opp mot femti meter høg. I moderne skogsdrift hogges skogen ofte når den er bare 60 til 70 år. Derfor er sjelden å se så store grantrær som «Storgrana» på Staven i dag. I «Skogkjerringhølet» på Bjørg finnes gammel naturskog med mange store grantrær.

Tilbake