Stavenbakken

På Namdalseid foregikk også bureising i mellomkrigstida. Med utgangspunkt i den tidligere husmannsplassen Stavenbakken starta Olav Staven som bureiser i 1935. Han dyrka jord og bygde hus til en gård som han kunne overlate til neste generasjon.

Men ikke alle bureisningsbruk var liv laga. Etter krigen ble politikken endra med satsing på industri og strukturrasjonalisering av jordbruket. Det førte til at mange bruk forsvant. Albert Thompson starta som bureiser på bruket Granmo på Staven i 1937, men drifta tok slutt. I dag er bare tuftene av husa tilbake, men jorda drives fortsatt. Even Lie starta som bureiser i 1935 på Langenget i utmarka på Berre. Det kom ingen ny bruker dit etter Even, men jorda er i drift og husene står fortsatt som et minne om ei anna tid.

Tilbake