Staven

I 1559 ble navnet skrevet Staffuin og Stauin. Sisteleddet i navnet er –vin som på gammelnorsk betyr eng eller grasslette. Førsteleddet er vanskelig å forklare etter som det ikke finnes noen spesielt spiss eller høg fjelltopp i nærheten og andre betydninger, som stolpe eller grensemerke kan tenkes.

Allerede på 1500-tallet var det to bruk på Staven, seinere ble det fire, men sist på 1800-tallet ble to av dem slått sammen slik at det i dag er tre gårder med navnet Staven. I tillegg kommer bureisningsbruket Stavenbakken som ble rydda på 1930-tallet.

Tilbake