Skaret

Vi vet ikke når denne husmannsplassen som ligger vest for skolen ble rydda, men i 1865 het husmannen Mekal Arntsen. Han bodde her sammen med kona Ane Olsdatter og tre unger. De hadde en hest, tre kyr, ni sauer og tre geiter. I 1897 fikk sønnen Ola Mekalson kjøpe plassen som var sjølstendig bruk fram til 1936 da den ble kjøpt tilbake til gården av Ingemund Berre.

Tilbake