Skarberget, utsiktspunkt

Fra utsiktspunktet på Skarberget har du utsikt mot Ferja og tuftene etter husmannsplassen Åsen som også kalles Bersåsen (Bergsåsen). Vi vet ikke sikkert når plassen ble rydda, men fra 1700-tallet var det tidvis en og tidvis to husmannsplasser her. I 1865 het husmannen Andreas Olsen. Han hadde en hest, tre kyr og 12 sauer og dyrka bygg, havre og poteter. Det viser at dette har vært en uvanlig stor husmannsplass, men det trengtes også for han hadde en stor husstand med kone og fem unger. I tillegg hadde han ansvar for to kårenker etter tidligere husmenn, Malen på 75 og Marit på 76 år.

Tilbake