Seterstien

Når det ble for lite beite ved gården måtte dyra lenger ut i marka for å finne fôr. Da var det mer praktisk å bygge hus ute i marka og melke der, i stedet for å ta den lange vegen heim to ganger i døgnet. Dessuten kunne en på dette viset unngå at dyra gjorde skade på åker og eng heime. Slik oppsto setra. Etter hvert kunne en gård ha flere setre som ble brukt til ulike tider. Heimsetra ble brukt vår og høst mens fjellsetra ble brukt om sommeren.

Alle gårder hadde seter, og i gammel tid var det vanlig med både heimseter i den nære utmarka som ble brukt vår og høst, og fjellseter i allmenningen der buskapen var om sommeren. Fra gårdene gikk faste seterstier til setrene i heimfjellet og allmenningen. Flere av setrene finnes fortsatt, men den tradisjonelle seterdrifta tok slutt midt på 1900-tallet.

Tilbake