Selje (Salix caprea)

Selja kan bli et stort tre, inntil 20 m høgt. Oftest deler den seg i flere stammer, eller vokser i klynger som danner felles krone. Den blomstrer om våren og de gule hannraklene kalles for «kattlabber» eller «gåsunger». Lauvet ble tidligere brukt som fôr. Veden har middels brennverdi.

Tilbake