Rogn (Sorbus aucuparia)

Rogna kan bli inntil 10 m høg og har kvite blomster om våren. Den har hard og sterk ved som ble brukt til økseskaft og rivetinner tidligere. Lauvet, barken og bærene ble brukt til fôr til dyra. Veden har høg brennverdi og brukes til brensel.

Tilbake