Rødrev (Vulpes vulpes)

Reven er rovdyr av hundeslekta og finnes over hele landet. Den lever av det en kan finne ved hjelp av den godeluktesansen, smågnagere, frosk, snegler, fugl og rådyrkalver. Den trives godt i kulturlandskapet nær bebyggelse der den kan finne spiselig avfall. I gamle dager og i eventyrene er Mikkel Rev kjent som en luring og hønsetjuv.

Tilbake