Rådyr (Capreolus capreolus)

Rådyra er de minste av hjortedyra våre. De holder til i overgangen mellom inn- og utmark og beiter ofte på åker og eng. For hundre år siden fantes det bare noen få rådyr i Østfold, men nå er de tallrike og har de spredd seg over nesten hele landet. De første rådyra på Namdalseid ble observert like etter andre verdenskrig.

Tilbake