Osp (Populus tremula)

Under gode vilkår kan ospa bli et høgt, rettstamma tre. De lange og flattrykte bladstilkene gjør at lauvet skjelver for den minste vind. Gamle hule ospetrær er viktig som reirplass for fuglene. Veden har liten brennverdi, men brenner med en fin, lysende flamme og brukes til fyrstikker. Veden har stor slitestyrke og ble før i tida brukt i båser til underlag for dyra i fjøs og stall. Om høsten får ospelauvet fin farge.

Tilbake