Kongevegen

I 1804 ble postruta lagt om fordi den nye kjørevegen over Namdalseid ble anlagt. De nye hovedvegene ble kalt Kongeveger fordi de ble bygget etter befaling fra danskekongen. De skulle gå mest mulig rett fram og være framkommelige med vogner, først og fremst av hensyn til militæret og postgangen, men det var også en stor fordel for alminnelig ferdsel når hestekjøretøyer kunne brukes også på barmark. I motsetning til stier måtte veger planlegges og bygges ved hjelp av stor innsats. Det var de militære generalveimesterne som hadde ansvaret, men det var i første rekke bøndene langs vegen som måtte utføre arbeidet. På Staven og Berre kan vi fortsatt se deler av den gamle Kongevegen.

Tilbake