Kikarberget, utsiktsplass

Gjennom alle tider har menneskene ført kamp mot rovdyra for å beskytte husdyr på beite. Det var nødvendig for å overleve, og jakta ble ikke drevet som sport eller av hat. Menneskene hadde stor respekt for motstanderne, og spesielt bjørnen som de mente hadde «ti manns styrke og tolv manns vett». Det er nok noe av årsaken til at kunnskapen om hvor bjørnen hadde hi i gamle dager har gått i arv fra generasjon til generasjon slik at det fortsatt er kjent i bygda.

Tilbake