Kavlveg

Kavlbru

Arkeologisk utgravning av kavlbru i Stormyra på Bjørg i 1989.

Myra har et flatt og åpent lende, men likevel unngikk de helst å legge vegen der. Det er tungt å gå i myr for folk også, men for hester er det nesten umulig fordi de er så tunge at hovene synker ned i myra. Der det var umulig å unngå å komme rundt ei myr på grunn av vatn eller bratte berg måtte de forbedre bæreevnen ved hjelp av treverk for at hestene skulle komme fram. Da la de runde eller kløvde stokker av tre som ei bru over myra. Slike stokker kalles kavl og derfor heter slike bruer kavlbruer. På grunn av at myra dannes av torvmose som stadig vokser blir myra omkring en millimeter høgere hvert år. Derfor finner vi de gamle kavlbruene i dag under overflata på myra, men det gjør det litt frodigere der enn ellers på myra og vi kan se at det er mer busk og kratt der den gamle vegen gikk. Et parti av ei kavlbru i Stormyra på Bjørg ble gravd ut og undersøkt i 1989. Dateringer viste at den var anlagt på 1600-tallet.

Tilbake