Jettegryter

 

Jettegryte

Ved Hyllberget mellom Staven og Bjørg går den gamle ferdselsvegen langs kanten av ei stupbratt bergside ned mot elva Ferja. Like ved stien finnes flere jettegryter i varierende størrelser. De er minner fra siste fase av istida. Ved bergsrenter og stup oppstod det sprekker i isbreen helt ned til berget. Da temperaturen steg for omkring 12 tusen år siden smelta innlandsisen raskt, og elver av smeltevann på isbreene trengte som fossefall ned gjennom bresprekkene. Der vannet traff berget oppstod det virvler som satte løse steiner i rotasjon slik at de slipte ut runde huller i berget. I gamle dager trodde folk at det var troll eller «jetter» som hadde laga disse hullene, derfor kalles de fortsatt jettegryter.

Tilbake