Ja-benken, utsiktsplass

Fra utsiktspunktet ved Jabenken på Hyllberget har du god oversikt over landskapet langs Ferja og husmannsplassen Nilsenget under Bjørg. Vi vet ikke når plassen ble rydda, men den første husmannen har trolig hett Nils. I 1796 ble det født en gutt med navnet Nils Nilson på Bjørg, og det kan ha vært han eller faren som rydda plassen. Omkring 1890 het husmannen i Nilsenget Jørgen Olsen Volden. Ti år seinere har sønnen Jens Jørgensen tatt over og bor der sammen med kona Otelie, tre døtre og gjetergutten John Jørgensen på 14 år. Jens ble den siste husmannen i Nilsenget. Under folketellinga i 1910 bodde det skogsarbeidere i huset.

Tilbake