Hyllvegen

Den gamle gang- og ridevegen mellom Staven og Bjørg går over et flatt berg langs kanten av den stupbratte bergveggen ned mot Ferja. Dette partiet, som forbinder Stavenberget med Bjørgberget nordafor, kalles Hyllberget fordi det utgjør ei hylle eller en avsats mellom to bratte bergskrenter. Fra gammel tid har vegen mellom Staven og Bjørg hatt navnet Hyllvegen. Den var i bruk som snarveg mellom gårdene og kirkeveg for folket på Bjørg et godt stykke inn på 1900-tallet.

Tilbake