Humler og sommerfugler

Mange pollinerende insekter, som humler og sommerfugler, har kulturlandskapet som sitt leveområde. De er i dag trua av utryddelse på grunn av endra driftsformer, bruk av sprøytemidler og gjengroing. Kløverenger og blomstrende beitemark du kan se langs vegen er viktig for at disse artene skal klare seg.

Tilbake