Hulveg

Stier blir til der folk og dyr ferdes. Gjennom århundrers tråkk av fotgjengere, ride og kløvhester danner det seg ei grop i jordsmonnet. I bakker der hestene strevde med å ta seg fram og det rant vatn etter stien når det regna kunne disse gropene bli svært djupe, en meter eller mer. Slike spor etter gamle ferdselsveger kaller vi hulveger. Flere steder langs den gamle ferdselsvegen der det er fastmark og løsmasser finner vi eksempler på dette, slik som på begge sider av Skarbekken.

Tilbake