Havørn (Haliaeetus albicilla)

Havørna er Nord-Europas største rovfugl og kan ha et vingespenn på 2,5 m. Bestanden har tatt deg kraftig opp de siste tiåra og den er et vanlig syn i dette området når den svever på rolige vinger over landskapet på utkikk etter mat dom hovedsakelig består av fisk, sjøfugl og åtsler.

Tilbake