Grevling (Meles meles)

Grevlingen tilhører mårfamilien. Den er lett kjennelig på de svarte stripene på hver side av hodet som ellers er kvitt, mens kroppen er grå. Den lever av meitemark, insektlarver, smågnagere og egg og unger av fugler som hekker på bakken. Grevlingen har økt i antall i seinere år og trives godt der det drives jordbruk.

Tilbake