Gråor (Alnus incana)

Kalles også «older» som uttales «ørder» i Trøndelag. Den trives godt på fuktig mark og vokser langs bekker og elver, gjerne på leirjord. Gråor har evne til å ta opp nitrogen fra lufta via røttene og vokser svært raskt i ungdommen, men dør tidlig. Veden er rødfarga, er lett og har lav brennverdi, men er lett å bearbeide og brukes til brensel. Under krigen, da det var mangel på bensin, ble såkalt «knott» av oreved brukt til drivstoff til biler og traktorer som var påbygd vedgassgenerator.

Tilbake