Fjellvåk (Buteo lagopus)

Fjellvåken er en rovfugl som har reir i de bratte bergskrentene mot elva. Den lever i hovedsak av smågnagere og er en imponerende fugl med vingespenn på 1,4 m. Kommer du i nærheten av reiret sender den ut et skarpt varselskrik som lyder som «pi-æ, pi-æ».

Tilbake