Elgstien

Namdalseid har en stor bestand av elg og elgjakta har stor økonomisk verdi og høg status. Den organiseres fortsatt stort sett ut fra et mønster som går ut på at de gamle navnegårdene utgjør et jaktområde, eller vald som det heter med et eldgammelt ord. Tidligere var det de som hørte til gårdene som utgjorde valdet som jakta sammen. Når byttet skulle deles ble hvert dyr delt langsetter i to. En halvpart delt i vallparter til eierne og den andre i skytterparter til de som deltok i jakta. Partering og fordeling foregikk i fellesskap og når alt var klart ble byttet fordelt av en blindmann som sto med ryggen til og ropte navnet på den som skulle ha den parten det ble pekt på.

Tilbake