Elg (Alces alces)

Elgen holder til i skogen og lever av lauv, knopper, bark og kvister på lauvtrær og furu, men den kommer også inn på innmarka og forsyner seg av gras og åkervekster. Da går den ofte på kne for å rekke ned på bakken fordi den har lange bein og kort hals. Elgen er det største viltlevende dyr i Norge og oksene kan veie over et halvt tonn.

Tilbake