Bøgsetskjæret

Ferja renner sammen med Øyensåa og Østerelva ut i Årgårdselva. Hele Årgårdsvassdraget er kjent for sitt gode laksefiske. Ferja er først fremst kjent som ei smålakselv, men det er flere ganger tatt laks på mellom ti og femten kilo. Fisket er imidlertid avhengig av tilstrekkelig nedbør. I tørre somrer kan vassføringa i perioder bli for lita til at laksen går opp og fisket blir dårlig.

Før i tida ble laksefisket først og fremst drevet som matauk med garn, lyster eller trøe med mark som agn av folk som hørte til på gårdene. I dag leier de fleste grunneierne ut fisket for sesongen eller ved salg av fiskekort.

Tilbake