Bøgset

Fra 1500-tallet kjenner vi skrivemåtene Bicksette og Bøxetter. Sisteleddet kommer av gammelnorsk setr som betyr boplass. Førsteleddet er ikke sikkert tyda, men det komme av kornslaget bygg eller at gården har vært i bygsel, det vil si bortleid.

På 1600-tallet ble gården delt i to parter. I dag er det fire bruk, Nerbøgset, Øverbøgset, Bøgsetsve som opprinnelig var husmannsplass og bureisingsbruket Bergsli som ble rydda på 1930-tallet.

Tilbake