Bjørk (Betula)

Bjørka er det viktigste lauvtretreslaget. Veden er lys og hard og egner seg godt til møbler, men brukes nå mest til brensel. I gamle dager ble bjørk mye brukt i hestekjøretøyer og til mange ulike redskaper som trengtes på gården. Det finnes tre arter, vanlig bjørk (Betula pubescens), hengebjørk (Betula pendula) og dvergbjørk (Betula nana).

Tilbake