Bjørg

Den eldste skriveforma fra 1500-tallet er Bjørge. Navnet kommer av gammelnorsk bjorg som betyr et høgt og bratt berg. Fra 1600-tallet ble skriveforma Bjørgan eller Bjørgum, men i bygda har navnet alltid vært Bjørg og nå er det det det offisielle gårdsnavnet sjøl om skolen som er bygd på gårdens grunn fortsatt heter Bjørgan. Antall bruk har veksla mye gjennom tida. Tidlig på 1900-tallet ble Bjørg kjøpt av kommunen og delt i tre gårder og flere såkalte arbeiderbruk.

Bjørg ca. 1890

Tunet på lensmannsgården Bjørg ca 1890.

Bjørg har mange kulturminner. Det er funnet en dolk fra steinalderen, og i en gravhaug fra vikingtida er det i tillegg til øks og sverd funnet arabiske sølvmynter som den døde har fått med seg. På 1800-tallet var Bjørg lensmannsgård.

Tilbake