Berre

Navnet betyr rett og slett berg, og slik ble det også skrevet på 1500-tallet. Navneforma Berre er avleda av ei gammelnorsk dativform bergi. I Aslak Bolts jordebok fra 1400-hundretallet er det nevnt to gårder på Berre, den ene omtales som Berge og den andre som Myklaberge som betyr storberget. I dag er det to bruk, Øverberre og Nerberre. I tillegg er det fradelt og rydda en rekke bruk i det som tidligere var utmark som tilhørte Berre.

Berre ligger der Ferja og Øyensåa renner sammen. Det ga verdifullt laksefiske i begge elvene. I Bersfossen i Øyensåa var det i gammel tid flere sagbruk som ble drevet med vasskraft.

Tilbake