Ås

Skrivemåten på 1500-tallet var Aass, og betydninga sier seg sjøl slik gården ligger, høgt og fritt. På 1700-tallet var det to bruk på Ås, men de ble seinere slått sammen og i dag er det bare ett bruk.

Det gamle kirkestedet på Namdalseid var i Elda lenger sør i bygda, men midt på 1800-tallet ble det klart at det måtte bygges ny kirke. Etter hard strid ble det i 1853 vedtatt at den skulle bygges på Ås. I 1858 sto den nye langkirka i tømmer ferdig. Byggmester var den kjente kirkebyggeren Rasmus Overrein.

Tilbake